ویدیو اسکوپ

ویدیو اسکوپ

انواع ویدیو اسکوپ های صنعتی از برندهای معتبر دنیا با طول و قطر پراب متنوع و اپتیک های مختلف با قابلیت گرفتن عکس و فیلم و اندازه گیری ابعادی

Vide scope,ویدیو اسکوپ,بروسکوپ,