عیب یاب چند کاناله

CTS-5XX1 Series

عیب یاب آلتراسونیک چند کاناله سری CTS-5XX1 مناسب جهت تستهای آنلاین قابلیت ارائه از 8 تا 128 کانال

CTS-8XX Series

عیب یاب آلتراسونیک چند کاناله سری CTS-8XX مناسب جهت تستهای آنلاین قابلیت ارائه از 4 تا 16 کانال

NDT,UT,thickness gauge,عیب یاب,عیب یاب آلتراسونیک,ترک یاب,ضخامت سنج,ضخامت سنج آلتراسونیک,ضخامت سنج فلز,بازرسی فنی,تست جوش, بازرسی فنی,siui,