تجهیزات جانبی

کرالر ، اسکنر و اینکودر

انواع کرالر، اسکنر و اینکودر Phased Array , TOFD از کمپانی SIUI با تنوع بسیار زیاد جهت کاربری های مختلف با کیفیت بسار بالا

پراب Phased Array , TOFD

انواع پرابهای Phased Array , TOFD از کمپانی SIUI با ابعاد و فرکانسهای مختلف انواع Wedge ساده، آبراه دار و دمابالا

تست بلاک

انواع تست بلاک های استاندار تست بلاک V1 تست بلاک V2 تست بلاک پله ای انواع تست بلاک های Phased Array ….

کابل و پراب آلتراسونیک

انواع کابل و پراب آلتراسونیک از کمپانی SIUI انواع پراب نرمال انواع پراب زاویه ای انواع پراب دو کریستاله انواع پراب ضخامت سنجی انواع پراب غوطه وری انواع کابل با کانکتورهای مختلف

Siui,Probe,cable,lemo,bnc,V1,V2,TR,Scaner,incoder,immersion,test block,پراب زاویه ای,پراب نرمال,تست بلاک,کابل آلتراسونیک,اینکودر,کرالر,pa probe,بازرسی فنی,