پراب Phased Array , TOFD

انواع پرابهای Phased Array , TOFD از کمپانی SIUI

با ابعاد و فرکانسهای مختلف

انواع Wedge ساده، آبراه دار و دمابالا

phased array probe,tofd probe,wedge
phased array probe,tofd probe

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...