سختی سنج لاستیک و پلاستیک

دستگاه های سختی سنج Shore A & D

سختی سنج Shore Dکاربرد :

 اندازه گیری سختی پلاستیک ها

سختی سنج لاستیک و پلاستیک,shore a,shore d

سختی سنج Shore Aکاربرد : 

اندازه گیری سختی لاستیک ها

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...