دستگاه تست چسبندگی رنگ

دستگاه تست چسبندگی رنگ مدل ECC-107

(Cross Hatch Cutter

به همراه تیغه یک و دو میلیمتر شش دندانه

دستگاه تست چسبندگی رنگ,Cross Hatch Cutter

چسب و ذره بین چراغ دار مخصوص

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...