ضخامت سنج آلتراسونیک

Smartor

ضخامت سنج آلتراسونیک جدید مدل Smartor – داری استاندارد محیطی IP 66 و مناسب برای کار در مناطق مرطوب – مانیتور رنگی و داری پورت

CTS-49

ضخامت سنج آلتراسونیک دیجیتال با قابلیت نمایش A-Scan مدل CTS – 49 – قابلیت اندازه گیری از روی رنگ – قابلیت نمایش به صورت A-Scan

CTS-30C

ضخامت سنج آلتراسونیک مدل CTS-30C -قابلیت ضخامت سنجی از روی رنگ – قابلیت ساپورت پراب دما بالا – قابلیت کالیبره کردن به دو صورت یک

CTS-30B

ضخامت سنج آلتراسونیک مدل CTS-30B – قابلیت ساپورت پراب دما بالا – قابلیت کالیبره کردن به دو صورت یک نقطه ای و دو نقطه ای

CTS-30A

ضخامت سنج آلتراسونیک مدل CTS-30A – با قابلیت اندازه گیری 0.8mm تا 300mm – قابلیت اندازه گیری سرعت صوت در مواد – صفحه نمایش بزرگ