عیب یاب پرتابل

CTS-4020E

عیب یاب آلتراسونیک دیجیتال مدل CTS-4020E – دارای پالسر قوی مناسب برای قطعات بزرگ و ریختگری – قابلیت ذخیره مراحل تست به صورت فیلم و عکس و انتقال آن

CTS-2020E

عیب یاب آلتراسونیک دیجیتال مدل CTS-2020E – دارای استاندارد محیطی IP 65 و مناسب برای کار در مناطق مرطوب قابلیت رسم منحنی DAC و  (AVG (DGS –

CTS-9009PLUS

عیب یاب آلتراسونیک دیجیتال مدل CTS-9009PLUS – امکان اتصال به کامپیوتر به وسیله Ethernet و انتقال اطلاعات به صورت Real Time – قابلیت رسم پروفیل جوش و

CTS-9009

عیب یاب آلتراسونیک دیجیتال مدل CTS-9009 – امکان اتصال به کامپیوتر به وسیله Ethernet و انتقال اطلاعات به صورت Real Time – قابلیت رسم پروفیل جوش و

CTS-9006

عیب یاب آلتراسونیک دیجیتال مدل CTS-9006 – داری استاندارد محیطی IP 65 و مناسب برای کار در مناطق مرطوب قابلیت رسم منحنی DAC و  (AVG (DGS –

CTS-9005

عیب یاب آلتراسونیک دیجیتال مدل CTS-9005 – دارای استاندارد محیطی IP 65 و مناسب برای کار در مناطق مرطوب قابلیت رسم منحنی DAC و  (AVG (DGS –

Smartor

عیب یاب آلتراسونیک جدید مدل Smartor با قابلیت تبدیل شدن به یک ضخامت سنج آلتراسونیک A-Scan – داری استاندارد محیطی IP 66 و مناسب برای