زبری سنج دیجیتال

دستگاه زبری سنج دیجیتال مدل ECC-223

زبری سنج دیجیتال,Digital Surface Profile Gauge

(Digital Surface Profile Gauge)

مخصوص سطوح سندبلاست

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...