ENGLISH
پیش خوردگی چیست؟
"اندازه گیری منظم خوردگی یا خورندگی موثر بر سرمایه و دارایی" این تعریفی است که می توان
برای پیش خوردگی ارائه داد.
سرمایه و یا دارایی می تواند خط لوله، یک پل بتونی، سیستم عظیم HVAC در یک برج،تاسیسات
مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی و یا حتی یک مدار کامپیوتری باشد. هنگامی که آن قسمت از وسیله
با ارزش ما که اهمیت فراوانی دارد غیر قابل دسترس می شود، روشهای ساده نظیر بازرسی چشمی
یا اندازه گیری دستی بکار نیامده و زمان معرفی تکنیکهای خاص فرا می رسد.
درستی این قضیه خصوصا" در یک فرایند پیوسته ( Continuous ) جایی که خوردگی داخلی (
Internal) با سرعت بسیار بالایی پیشرفت کرده و منجر به فاجعه جبران ناپذیر می شود قبل از اینکه
روشهای عادی بازرسی بتوانند آن را نمایان سازند مشهود خواهد بود. بنابراین ، این زمانی است که
پیش خوردگی بعنوان روشی مطمئن با کاربری های ارزشمند متنوع برای فرایندهای که در آنها
خوردگی داخلی وجود دارد ، مطرح می شود.
چرا مونیتورینگ خوردگی؟
خوردگی فرایندیست طبیعی که تمامی مواد خصوصا" فلزات را در شرایط عادی تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین شرط احتیاط آنست که بلافاصله در هنگام شناسایی میل به خوردگی در یک
سیستم برای کاهش آن خود را مهیا کنیم.
هرچه در طراحی و انتخاب مواد اولیه یک پلنت رعایت استانداردها و ضریب اطمینان بیشتر اعمال گردد ریسک خوردگی کاهش می یابد اما تجربه نشان داده که عواقب و پیامد های فاجعه بار
هرگز بطور کامل از میان برداشته نشده اند. این پیامدها باعث افزایش هزینه­های مربوط به تعمیرات ، آسیب به محصولات ، ایجاد آلودگی در محیط زیست و در آخر افزایش هزینه ایمنی جانی
افراد می گردد.
بیم از وقوع خوردگی باعث اعمال Over-Design در انتخاب مواد اولیه شده که از لحاظ اقتصادی در یک پروژه بزرگ ایده ال بنظر نمی رسد.
در بسیاری از پروژه ها استفاده از سرویس مونیتورینگ خوردگی بعنوان ابزاری پیش- کنشگر باعث طولانی تر شدن عمر مفید سیستم و همچنین بهینه شدن شاخص ها آن گردیده است.
بعنوان مثال در صنایع نفت و گاز با تولیداتی شامل مایعات هیدرو کربنی و آبهای صنعتی با فشار ، دما و شدت جریان های متفاوت در فرایندها روبرو هستیم که این عوامل فرایندی، خود باعث
مشکلات پیچیده خوردگی و خوردگی از نوع سایشی در تجهیزات مربوط به فرایند بهره برداری می گردند.
بیشتر متولیان صنایع فوق در راستی حل مشکلات ذکر شده تمایل به استفاده از روشهای بهبود سازی شیمیایی داشته که عموما" می بایست تعادل بین هزینه های بهبود سازی ، نرخ خوردگی
سیستم و نرخ تولیدات مد نظر قرار گیرد.
مونیتورینگ خوردگی کلید و ابزاری مطمئن جهت اطلاع از نرخ خوردگی و بهینه کردن استفاده از مواد بهبود ساز در فرایندهای پیوسته (Continuous) می باشد.

محصولات جدید    NEW PRODUCT        

محصولات     PRODUCT        
انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران

سایت رسمی بازرسی فنی

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

بانک اطلاعات نشریات کشور

www.nace.org

www.asnt.org

www.corrosion-doctors.org

www.asminternational.org

www.astm.org
(UT) عيب_ياب آلتراسونيک
ضخامت سنج آلتراسونيک
(ET) ادي کارنت
(MT) تست ذرات مغناطيسي
ويديو اسکوپ
پيت گيج
گيج هاي جوشکاري
(Vt) بازرسي چشمي
ضخامت سنج رنگ
سختي سنج پرتابل
متفرقه
مونيتورينگ خوردگي چيست؟
تجهيزات مونيتورينگ خوردگي