گیج جوشکاری

گیج های جوشکاری

انواع گیج های جوشکاری Cambridge Hi-Lo Fillet AWS Taper V-Wac ………