اندازه گیری سرعت خوردگی

دستگاه اندازه گیری سرعت خوردگی

دستگاه دیجیتال پرتابل  اندازه گیری سرعت خوردگی مدل Aquamate (جایگزین مدل Corrater 9000plus )  ساخت آمریکا. با قابلیت اندازه گیری MPY به صورت لحضه ای قابلیت