تجهیزات مونیتورینگ خوردگی از کمپانی KOROSI SPECINDO:

1- دستگاه های دیجیتال اندازه گیری خوردگی (ضد انفجار)
شامل :
- دستگاه های پرتابل
- دستگاه های ثابت اندازه گیری نرخ خوردگی
- Data Logger های دستی جهت ذخیره داده ها

2- پراب های خوردگی شامل:
- ER و LPR
- هیدروژنی و (Sand Probe)
- گالوانیک و بیو فیلم (SRB)

3- ACCESS FITTING SYSTEM شامل :
- سیستمهای فشار بالا (RETRIEVER MECHANICAL SYSTEM)
   2Inch تا 6000PSI
- سیستمهای فشار پائین (RETRACTABLE ACCESS SYSTEM)
   1Inch تا 1500PSI       

4- سیستمهای تزریق مواد شیمیایی (INJECTION SYSTEM)
    و نمونه برداری (SAMPLING SYSTEM)

5- کوپن های خوردگی و رسوب (CORROSION COUPON)

6- ابزار فشار بالا شامل :
- Retriever
- Service valve
- Hot Tap Kit
7- ابزار فشار پایین شامل:
- Retractor
ENGLISH

محصولات جدید    NEW PRODUCT        

محصولات     PRODUCT        
انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران

سایت رسمی بازرسی فنی

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

بانک اطلاعات نشریات کشور

www.nace.org

www.asnt.org

www.corrosion-doctors.org

www.asminternational.org

www.astm.org
(UT) عيب_ياب آلتراسونيک
ضخامت سنج آلتراسونيک
(ET) ادي کارنت
(MT) تست ذرات مغناطيسي
ويديو اسکوپ
پيت گيج
گيج هاي جوشکاري
(Vt) بازرسي چشمي
ضخامت سنج رنگ
سختي سنج پرتابل
متفرقه
مونيتورينگ خوردگي چيست؟
تجهيزات مونيتورينگ خوردگي