گیج های جوشکاری

انواع گیج های جوشکاری

  • Cambridge
  • Hi-Lo
  • Fillet
  • AWS
  • Taper
  • V-Wac
  • ………
گیج جوشکاری
گیج جوشکاری
گیج جوشکاری

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...