پیت گیج (Pit Gauge)

انواع پیت گیج از برند Sabi Kensa ساخت ژاپن

با قابلیت افزایش طول بازوها

با قابلیت افزودن بازوهای آهنربایی

با قابلیت چیدمان بازوها به صورت دلخواه

pit gauge,پیت گیج،عمق سنج
pit gauge,پیت گیج،عمق سنج
pit gauge,پیت گیج،عمق سنج
pit gauge,پیت گیج،عمق سنج
pit gauge,پیت گیج،عمق سنج
pit gauge,پیت گیج،عمق سنج
pit gauge,پیت گیج،عمق سنج

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...