مانیتورینگ خوردگی

تجهیزات مانیتورینگ خوردگی از کمپانی KOROSI SPECINDO

شامل:

– انواع کوپن

– انواع پراب ER,LPR

– انواع فیتینگ

– انواع Data Logger

– انواع Service Valve

– انواع Retriever

– …

کوپن،coupon
پراب،probe ER,probe LPR
Retriever,ریتریور
Data logger,دیتا لاگر
Transmitter,ترانسمیتر

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...