سختی سنج پرتابل راکول و برینل

سختی‌سنجهای پرتابل راکول و برینل به روش استاتیک :

تکنولوژی جدید اندازه گیری سختی به صورت مستقیم با استفاده از دستگاه های پرتابلویژگی تجهیزات پرتابل فوق در اینست که به روش مستقیم ( استاتیک) اندازه گیری می کنند و بنابراین از دقت بسیار بالایی برخوردارمی‌باشند.

دستگاههای ‌سختی سنج پرتابل که همینک در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند همگی از نوع دینامیک هستند و بر اساس روش Leebطراحی شده اند. این دستگاه ها برای قطعات بزرگ مثل قطعات ریختگی بسیار مناسب می‌باشند ولی استفاده از آنها برای قطعات کوچک و یانازک امکان پذیر نمی‌باشد .این طراحی جدید امکان تست قطعات ( از جمله قطعات کوچک یا نازک ) را به روش مستقیم (استاتیک) امکان پذیر ساخته است .

تجهیزات فوق برای رنج وسیعی از مواد سخت و نرم کاربرد دارد.

سختی‌سنجهای پرتابل راکول و برینل
سختی‌سنجهای پرتابل راکول و برینل
سختی‌سنجهای پرتابل راکول و برینل

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...