سختی سنج پرتابل دیجیتال

دستگاه سختی سنج پرتابل مدل ECH-400PLUS

–  اندازه گیری سختی در مقیاسهای مختلف

–  اندازه گیری سختی بر روی سطوح محدب و مقعر به وسیله رینگهای مخصوص (support rings)

سختی سنج پرتابل دیجیتال

– ذخیره و انتقال اطلاعات به پرینتر و کامپیوتر

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...